Innerlijk kind in klei

Beste creatievelingen,

Klaar voor de nieuwe groepssessie " cratieve therapie "? Vorige woensdag kon het niet doorgaan omdat mijn vriend in Zwitserland op de spoedgevallen belandde en ik door de omstandigheden wat langer daar diende te blijven. Daarom verschuiven we de geplande inhoud naar de workshop van 27 april om 15u. Dan gaan we het materiaal klei ontdekken als expressief medium. We koppelen deze oefening aan innerlijk-kind therapie waar we tijdens de sessie inhoudelijk op ingaan Je hoeft niets mee te brengen, materiaal en koffie of thee staan klaar. Ik kijk er naar uit jullie terug te zien.

Tot dan!
Marleen

Voor wie nog niet deelnam aan een creatieve therapiegroep en nog niet goed begrijpt waarrond we tijdens de groepssessies dan wel werken geef ik jullie graag een overzichtje van wat zoal hebben gedaan zodat je een beetje een idee kan vormen. Spreekt het je aan en wil je graag deelnemen aan een creatieve therapiegroep geef je dan via de website van kimarte op voor het ontvangen van een nieuwsbrief zodat je niets mist en tijdig wordt verwittigd. De kostprijs is 35 Euro en daarin zitten 2 workshopuren, werkruimte, werkmaterialen, thee en koffie met lekkers. Wel graag even op voorhand aanmelden via marleen@kimarte.com of bellen naar 0474/957756

Op woensdag 9 maart zijn we opgestart met onze tweewekelijkse creatieve therapiegroep in beperkte kring. Het was een bewuste keuze om op deze manier te werk te gaan omdat de interactie van de groep als sociaal gegeven een surplus biedt. Wij zijn immers als mens een wezen dat vooral goed gedijt in verbondenheid met een kleine groep, bijna zoals in de préhistorie in " stamverband ". De grote anonieme massa is vaak niet het gegeven waarin je beter tot jezelf kan komen en tot rust komt. Het helend bezig zijn in beperkte kring kan bij mensen ook een geruststellend effect hebben dat je niet krijgt bij een face à face opstelling van individuele creatieve therapie welke voor sommigen nogal confronterend kan aanvoelen. Ook is het zo dat je de mogelijkheden vergroot via het werken in groep en dat één plus één niet twee is maar drie wordt als je begrijpt wat ik bedoel. Het kan wel zijn dat gedrag van groepsleden of een bepaalde oefening een trigger voor je zijn waarbij extra vragen komen. Je kan dan toch de behoefte voelen om een individuele sessie te volgen en de stap zetten om met mij als therapeut iets onder vier ogen te bespreken en uit te werken. Jij beslist zelf hoe fijn het nog voelt iets met de groep te delen en of het nodig is een stap te zetten naar individuele therapie.

De onder beschreven inhouden worden grotendeels in praktische vorm uitgewerkt wars van de werkwijzen in klassieke gesprekstherapie. Het is vooral beeldende therapie, een taal die heel gemakkelijk toegang krijgt tot ons groter bewustzijn. Er wordt soms ondersteund met ademhalingsoefeningen, meditatieteksten en achtergrondinfo. In de toekomstige sessies zullen zeker ook nog muziek en dans of beweging aan bod komen.

Tijdens de sessie op 9 maart versterkten we onze intuïtie via het tekenen en schilderen van een intuïtief portret. We leerden daarbij bewust de controle van ons verstand los laten. Bij momenten werd het hilarisch welk expressief resultaat dàt opleverde. Er waren deelnemers die essentiële intuïtieve info over de persoon die ze hebben geportretteerd naar boven brachten. Verder was deze oefening nog een goede manier om op een organische en natuurlijke manier het aquarel-schilderen te initiëren want niet zelden merk je bij het aanleren van een nieuwe techniek een zekere verkramptheid en prestatiedruk die nu totaal afwezig leek. Dit is goed omdat men via een plezierige ervaring beter een nieuwe techniek kan ontdekken.

Tijdens de sessie van 23 maart hebben we kennis gemaakt met het element lucht als één van de vier elementen en als aansturing van het huidige seizoen, nl. " de lente ". We hebben met een intentie gezaaid in onze tuinpotten nadat we ze met onze favoriete kleuren en verfpatronen hadden gedécoreerd. We namen ons voor om met geduld en liefde het groeiproces van onze zaadjes te begeleiden zodat ze in de toekomst ook iets vruchtbaars leveren. Onze angst dat het mis kan gaan hebben we daarbij los gelaten met het idee dat we niet alles kunnen controleren en dat we dienen vertrouwen te hebben in de natuur en het leven. Mocht het ondanks onze goede zorgen toch mis gaan, dan moeten we onszelf daarvan niet de schuld geven. Het groeiend leven is een complex proces van verschillende factoren en soms gaat het gewoon mis. Dan kan je leren in acceptatie gaan daarover en dat is wellicht stof voor een nieuwe sessie " creatieve therapie ".

De afgelopen sessie gingen we aan de slag met het helend vermogen van mandala 's ontwerpen op drie verschillende manieren. We construeerden het " genesis-patroon " als één van de principes van de heilige geometrie die aan de oorsprong van het universum ligt, we maakten een organische mandala met zentangles in zwart-wit en we ontwierpen met passer en meetlat een geometrische mandala die we in kleurden met aquarelkleurpotlood. Het ontspannend effect was duidelijk aanwezig want de deelneemsters gingen relaxed en vrolijk buiten na een innerlijke vormen- en kleurentaal binnen de cirkel tot expressie gebracht te hebben. Je kan deze vormen-en kleurentaal nog duiden aan de hand van welke vormen, getallen, kleuren, figuraties en plaatsingen men gebruikt heeft maar dit is niet echt nodig opdat de heling door de mandala's plaats vindt.

Contacteer me gerust voor meer info over iets.

Je creatieve therapie coach,

Marleen Kerkhofs, marleen@kimarte.com, 0474957756

Bedekt tegen de hitte en op de veerboot tijdens de creatieve therapieweek aan zee 2019

Auteur: Marleen Kerkhofs.