Het grote loslaten...

Het eerste weekend van de zomervakantie werkten we bij Kimarte in een therapeutische workshop aan de zee rond het thema " eb en vloed " in je eigen leven en het loslaten van oude dingen. De dag erop stapten we naar de zee en gaven tijdens een ritueel onze oude dingen aan het zeewater om ze weg te spoelen en plaats te maken voor het nieuwe. Want zo werkt het. Je kan niet nieuwe dingen in je leven creëren als je nog met oude rommel uit je verleden zit die te veel plaats in je energieveld in nemen.

Meestal uit het vastzitten in verouderde energie zich op verschillende terreinen. Verdriet, traumatische ervaringen, eenzaamheid, etc. kunnen zich in je lichaam vast zetten onder de vorm van spierspanningen of lichamelijke blokkades. Ook in je uiterlijke omgeving kan er te veel oude rommel zitten die je niet meer gebruikt en die je eerder hindert dan vooruit helpt omdat je te veel energie energie steekt in het bewaren. Uiteindelijk kunnen we aan het einde van ons leven niets uit de materiële wereld meenemen enkel maar in het beste geval terugkijken op een rijkelijke levenservaring en wat je eruit hebt geleerd. Alles wat je persé voor later wil bewaren en wat niet behoort tot essentiële dingen van je kleding, voedsel, brandstof of woongelegenheid, laat je beter eens de revue passeren. Ook zo is het gesteld met onze innerlijke obstakels die ons niet dienen maar in de weg staan voor de man of vrouw die we willen zijn.

Hoe vaak reageer jij nog in je volwassen leven met gedrag dat gelinkt is aan oude emoties of zelfs kindpatronen die je aangekweekt hebt om te overleven in toestanden waar je als kind moeilijk mee om kon. Is dit gedrag nu nog functioneel?Zet jij zelfs tegen de mensen die je lief hebt je stekels uit omdat je als kind geen veiligheid kende? Of ben jij diegene die altijd zwijgt en nooit zijn emoties uit omdat je als kind door een ouder niet gezien werd? Dit zijn maar enkele van de vele mogelijkheden van oude emotionele patronen. Ben jij je bewust dat de keuzes die je in je leven maakt en de handelingen die je stelt nog steeds kunnen worden aangestuurd door patronen die je in je jeugd hebt aangeleerd maar die intussen disfunctioneel zijn geworden? Misschien denk je nu eerder aan een op de klippen gelopen relatie dan aan je jeugdige problemen of probleempjes maar als je er eerlijk durft naar kijken loopt een relatie ook vaak stuk op de innerlijke kindpatronen die blijvend herhaald worden tot je ze bewust ziet. En dan is de tijd daar om echt los te laten en je te bevrijden van oude energie.

Bevrijden van oude energie doe je best met zachtheid en niet met boosheid. Immers zo lang je nog vol boosheid over iets zit blijft het bij je hangen en kan je het ook moeilijk loslaten. Als je je boosheid op een aanvaardbare in plaats van een voor anderen agressieve manier kwijt kan dan is het ook makkelijker om de volgende stap te zetten en dat is die van vergeving. Misschien is het nog niet de tijd om een dader die je veel pijn heeft gedaan te vergeven maar kan je jezelf vergeven dat je ooit het zover hebt laten komen dat men zo over je grenzen is gegaan of dat je zo naïf was om in iemand te geloven die dat niet verdiende. Als je het met zachtheid tegemoet treedt dan vergeef je eerst vooral jezelf dat je toen niet beter wist en het zover hebt laten komen. Als je slachtoffer bent van erg traumatische gebeurtenissen dan is het wellicht beter eerst aan traumaverwerking te doen om zo over te gaan tot het loslaten van de energie die je kwetste en die je niet meer dient.

Wat er jou ook nog in de weg staat dat dingen nog niet goed stromen, het heeft geen zin erover te gaan piekeren. Dat doen we met zijn allen al genoeg en heeft nog nooit geholpen, integendeel...

We kunnen ons lichaam en geest in eerste instantie ondersteunen met goede voeding, rust en ontspanning. Maar wat als je niet meer tot rust komt? Of wat als je weet wat je als gezonde voeding moet nemen maar je fastfood binnen speelt omdat je denkt gebrek aan tijd te hebben doordat je altijd vanalles moet gedaan krijgen. Is het dan niet tijd voor échte verandering en niet weer eens voor de zoveelste keer op internet gaan snuisteren naar allerlei middeltjes & trucjes die je zouden kunnen helpen maar niet helpen omdat ze voorbij gaan aan de essentie van het probleem.

We leven momenteel in enorm uitdagende tijden, zo uitdagend zelfs dat velen van ons de pedalen verliezen en noodgedwongen thuis op de bank belanden; totaal uitgeput en een burn-out nabij. Wordt het dan niet eens dringend tijd om oude rommel los te laten en te gaan kijken naar de essentie binnenin jezelf; wat je voelt en wie je bent en wat je echt wil? Want niemand heeft het eeuwige leven en het zou doodjammer zijn ineens te moeten vast stellen dat je nooit echt aan jezelf toe kwam omdat je steeds maar rekening hield met anderen en jezelf daarbij over sloeg.

Laten we werken aan een gezond gevoel van eigenwaarde waarin we onszelf erkennen als diegene die aan het stuur van zijn eigen leven zit in plaats van dat we constant gedicteerd worden in wat we moeten doen en laten al is het zelfs door onze eigen aangeleerde innerlijke criticus, nl. dat stemmetje in ons hoofd dat steeds maar weer zegt dat je misschien niet goed genoeg bent. Stop daarmee, ga voor de spiegel staan en zeg hoeveel je van jezelf houdt ook al deden anderen dat niet; wordt de beste vriend of vriendin van jezelf, iemand die jou nooit in de steek zal laten. Wordt diegene die zich in de grootste storm om zich heen kan redden omdat je innerlijke rust en een basis in jezelf hebt gevonden.

Weet dat je er niet alleen voor staat. Besef ook dat je niet meer de deur van een psycholoog of psychiater moet plat lopen om je beter te voelen. Het kan ook anders dan via de klassieke gesprektherapie of medicatie. Ik zou zelfs zeggen; probeer het in deze tijd vooral eens op een manier die je anders nooit deed of nooit aan dacht.

Weinig mensen beseffen ten volle dat als we niet zouden dromen we zelfs niet zouden kunnen overleven. 's Nachts in onze dromen,  of je ze nu herinnert of niet, verwerkt je dingen die je hebt meegemaakt om daarna weer fris aan de dag te beginnen. Dit gebeurt allemaal in je onderbewustzijn. Sommige mensen proberen zo gauw ze beseffen dat ze dromen, deze dromen op te schrijven om eruit te leren. Vooral de steeds terugkerende dromen hebben een betekenis die je niet mag negeren. Zo had ik jaren geleden een vaak terugkerende droom dat ik op zoek was naar een toilet die ik maar niet kon vinden. Als ik de toilet eindelijk had gevonden was die vies en vuil en had die geen deur of waren er grote doorkijkramen. Een therapeut wees me er destijds op dat deze droom betekende dat ik geen ruimte voor mezelf had, ruimte waardoor ik mezelf kon ontdoen van emotionele ballast of oude energie. Er was op dat moment geen plaats voor en de terugkerende toiletdroom wou me dat vanuit mijn onderbewustzijn duidelijk maken.

Zoals bij dromen werkt ook de beeldende therapie. Herhaaldelijk zie je tijdens de creatieve therapie workshops dezelfde aspecten in je werken boven komen, of je ze nu met verf op doek, in aquarel of met klei maakt, je begint een rode draad te zien van wat je onderbewustzijn je wil vertellen. Verder kan je in de creatieve therapie ook zelf-ervaring opdoen via het schrijven van woorden, het beluisteren van muziek, het luisteren van naar een meditatietekst. Je kan je opgebouwde spanningen loslaten via beweging of dans of zoveel meer. Zelfexpressie is de weg naar bevrijding en binnen de creatieve therapie kan jij ontdekken wat jou het beste ligt en hoe jij de weg kan vrij maken voor je ware aard en hoe jij je eigen innerlijke parel kan laten schitteren.

Laten we allemaal schitterende parels worden in een wereld van duisternis en diegenen aansteken die nog niet het licht in zichzelf en anderen zien. Er zijn zoveel oude dingen die dienen losgelaten te worden omdat ze niet de waarheid brachten maar enkel een illusionaire mist zaaiden rond wie we werkelijk zijn en waarom we hier op aarde gekomen zijn.

Tot kijk bij één van de creatieve workshops of vakantie-aktiviteiten van Kimarte? Werp even een blik op de website of stel gerust een vraag mocht het nog niet zo duidelijk zijn.

Namasté, het ga je goed;

Marleen

Auteur: Marleen Kerkhofs.