De cirkel als monade

De monade bestaat uit één cirkel en staat symbool voor eenheid en eeuwigdurende beweging. Er is geen begin en geen einde. Het is het begin waaruit alles ontstaat en kan worden opgebouwd.

We vinden de cirkelvorm ook terug in dingen die de mens heeft gemaakt om onze verplaatsingen te versnellen zoals bij karren, stoomtreinen, fietsen, brommers, auto’s, … Tijdens de Industriële revolutie in de 19e eeuw hebben cirkels zich maximaal gemanifesteerd. Onder de vorm van tandwielen en via grootschalige machinebouw kwamen we als mens zoals in Chaplin’s film in een stroomversnelling terecht. De wereld werd minder statisch. Einstein ontwikkelde zijn relativiteitstheorie en in de schilderkunst verliet men het vast standpunt om iets weer te geven zoals in het kubisme en futurisme.

Het aanwenden van de cirkel heeft dus de laatste eeuwen tot een versnelde ontwikkeling geleid op zowel materieel als geestelijk vlak.

Foto door twm1340 gelicenseerd via CC BY-SA 2.0

Door de steeds verder schrijdende industriële revolutie en het bijhorend kapitalisme en materialisme voelen vele mensen zich afgesneden van hun natuurlijk ritme en leven ze volgens een opgelegde klok. De tijdspanne waarbinnen men moet of wil presteren wordt steeds korter en vandaag de dag ervaren zeer veel mensen stress als gevolg van tijdsdruk. We zijn in onze eigen gecreëerde valkuil getrapt met als gevolg afgesneden zijn van onze ware natuur en spiritualiteit door versnippering, polarisering, rationalisering, … Door de transformatie van onze leef- en denkwereld maakten we nog eens een nieuwe sprong naar digitalisering hetgeen ons nog meer van de essentie en onze ware aard heeft afgeleid en meer heeft doen doen versnipperen.

We hebben nu meer dan ooit behoefte aan de terugkeer naar onze eenheid en het in nemen van onze eigen levenscirkel. Stap voor stap kan je de afgescheiden stukken in jezelf weer tot eenheid brengen via het werken met cirkels. Deze evolutie helpt je weer meer op je gevoel en intuïtie te vertrouwen in plaats van alles te laten controleren door het verstand en zijn bijhorende polarisering.

Jij bent het middelpunt van je eigen levenscirkel: Neem je persoonlijke ruimte in, beweeg erin, voel je veilig en geaard, breng naar buiten wat gezien en geheeld mag worden.
Tijdens maasmandala's maak je kennis met de helende werking van de cirkel als uitgangspunt voor het creëren van mandala’s. Door met je eigen vormen en kleuren te werken gaat het op onbewust niveau nog dieper. Na deze workshopweek ben je klaar om thuis zelfstandig aan de slag te gaan met als doel persoonlijke groei en heling.

Auteur: Marleen Kerkhofs. Tags: monade, cirkel.